કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ये जो देश है मेरा!!!!

INCREDIBLE INDIA.   એક મિત્રે ઇ મેલમાં મોકલ્યું  છે, વિચારવા જેવું છે.  1. We live in a nation where Rice is Rs.40/- per kg and Sim Card is free. 2. Pizza … Continue reading

Rate this:

મે 29, 2012 · 7 Comments

ફેસબુક વળગણ ( Hard Truths About Human Nature)

ફેસબુક વળગણ  ( Hard Truths About Human Nature)     કોઈ સાયકીયાટ્રીસ્ટને પૂછવાની જરૂર નથી કે આજે  દુનિયા ફેસબુક પાછળ  પાગલ  થઈ ગઈ છે. આશ્ચર્યજનક  આંકડા જણાવે છે કે આશરે … Continue reading

Rate this:

મે 26, 2012 · 20 Comments

सत्यमेव जयते नानृतं

सत्यमेव जयते नानृतं सत्यमेव जयते नानृतं, આ ત્રણ શબ્દો મંડૂક ઉપનિષદનાં એક શ્લોકનાં છે. આનો અર્થ એ થાય કે સત્યનો વિજય થાય છે, જે સત્ય ના હોય તેનો નહિ. નાનૃતં … Continue reading

Rate this:

મે 24, 2012 · 4 Comments

શું આપણે સ્માર્ટ છીએ??

એક મિત્રે ઈમેલ દ્વારા મોકલ્યું છે, મજાનું છે. Dear All, We consider ourselves very smart but when it comes to real testing,we fail,the answer is keep exercising your mind & … Continue reading

Rate this:

મે 24, 2012 · 5 Comments

ભૂકંપની આગાહી કૂતરા દ્વારા

ભૂકંપની આગાહી કૂતરા દ્વારા કૂતરા અને બીજા પ્રાણીઓ આવનારા ભૂકંપને પારખવાની વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવે છે કે નહીં તે વિષય વૈજ્ઞાનિકો માટે હંમેશા ગરમાગરમ ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. ભૂકંપ આવે તેની … Continue reading

Rate this:

મે 23, 2012 · 4 Comments

ZURKER

As u already know that facebook ceo and founder mark zukerburg has stolen the idea of facebook from two twin brother in harvard university in 2001….. later on they complaint … Continue reading

Rate this:

મે 18, 2012 · 5 Comments

પ્યાર પહેલી સુગંધનો-Love At First Smell

પ્યાર પહેલી સુગંધનો-Love At First Smell ધૂપદીપ ગુગળની ગંધ ના ગમે તેવો કોઈ હિંદુ હશે નહિ, લોબાનની ગંધ ના ગમે તેવો કોઈ મુસ્લિમ નહિ હોય. આ બે સુગંધ સાથે લોકોનું … Continue reading

Rate this:

મે 14, 2012 · 6 Comments

કલાકાર રાજવી.

કલાકાર રાજવી.   વડોદરાના રાજવીઓ માટે ત્યાની પ્રજામાં અનહદ માન  અને ગૌરવની લાગણી આજે પણ જળવાઈ રહી છે. મહારાજા સયાજીરાવને કોણ નહિ ઓળખાતું હોય? મહારાજા પ્રતાપસિંહરાવ અને મહારાણી શાન્તાદેવીના બીજા … Continue reading

Rate this:

મે 10, 2012 · 8 Comments

હું છું, મારા Genes.

હું છું, મારા Genes. કેરિયર કાઉન્સેલર Paula Wishart ( Ann Arbor , Michigan ) ને ૪૦ વર્ષે એક રહસ્ય જાણવા મળ્યું કે એના જિન્સમાં Lynch Syndrome વસી રહ્યો છે. કોલોન … Continue reading

Rate this:

મે 6, 2012 · 8 Comments