સીમા અને શેનોન પરણી ગયા, Seema Weds Shannon

સીમા અને શેનોનનાં લોસ એન્જેલસમાં ૧૩ જુલાઈ ૨૦૧૩ નાં રોજ હિંદુ વિધિ પ્રમાણે થયેલા સજાતીય લગ્ન ૫૦૦ જણાએ હોંશભેર માણ્યા.

indianlesbiancoverpage_b5c_650x310-145-757631374087875_indianlesbianwedding6-21374090691_ShannonSeemaWedding-1329-670x446-3ShannonSeemaWedding-748-4ShannonSeemaWedding-779-5ShannonSeemaWedding-866-8ShannonSeemaWedding-978-9ShannonSeemaWedding-1099-10ShannonSeemaWedding-1281ShannonSeemaWedding-1498ShannonSeemaWedding-1598ShannonSeemaWedding-1635ShannonSeemaWedding-15341ShannonSeemaWedding-1658ચાલો હવે બધા આશીર્વાદ આપો..

6 thoughts on “સીમા અને શેનોન પરણી ગયા, Seema Weds Shannon

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s