કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ZURKER

As u already know that facebook ceo and founder mark zukerburg has stolen the idea of facebook from two twin brother in harvard university in 2001….. later on they complaint and got 65 million dollar in 2007. In 2009 they started a new project(ZURKER) and launched the beta version in dec 2011.You can join it now and become a share holder of this website.This rocking feature of share is added by them. currently there are thousands of member joining this web site in uk alone per day….totally free , new features than facebook and g+…join today and become share holder now from india …. dont use different country ip to join….. because as beta it is limited to 7 country only. India n US ppl can create their account ….
facebook worth 50 billion today but its users getting 0% ……. so this new idea is invoked by the twin.

એક તો આ વેબસાઈટમાં ફેક આઈડી બનાવી શકાતાં નથી. તમારા ઇન્વીટેશન વડે જેટલા મિત્રો બને એટલા તમારા શેર મફતમાં વધતા જવાના. ભવિષ્યમાં ફાયદો થાય કે નાં થાય ક્યાં ઘરના ફદીયા કાઢવાના છે? ફેસબુક બીલીયન્સ ઓફ ડોલર્સ કમાય છે, પણ વાપરનારાનાં હાથમાં શૂન્ય. એક નજર મારો આ વેબસાઈટ ઉપર http://www.zurker.com/i-178071-sslrgjcklc

5 comments on “ZURKER

 1. Devang Soni
  મે 18, 2012

  ppl go to social networking sited to have fun not to make money!! ;) :P

  • Bhupendrasinh Raol
   મે 19, 2012

   ભાઈ આપણા ફ્ન માંથી આ લોકો અઢળક દોલત બનાવે છે. આ વેબ નો હેતુ એછે કે એમાં આપણોં ભાગ હોવો જોઈએ. ક્રિકેટ આપણે ફન માટે જોવા જઈએ છીએ અને ટીવીમાં જોઈએ છીએ કમાવા માટે નહિ માટે ક્રિકેટર્સ અને બોર્ડ અઢળક રૂપિયા બનાવે છે. આપણા ફનની આપણે બહુ મોટી કીમત ચૂકવીએ છીએ.

   • PRAFUL SHAH
    મે 19, 2012

    Bapu nothing is free. every one needs money or compansesion for his leaving and family. Raja, President or Dictator.,RELEGIOUS SEVAK OR POLITICAL SERICE MAN.BUT RATE PER HOUR IS AS PER DEMAND AND SERVICE.
    GANDHIJI”S POLICY OR THINKING WAS NOT PTACTICLE NOR ACCEPTED. IN RAT RACE , ONLY FACE BOOK IS DOING AND MANY IS ENJOYING..

   • Devang Soni
    મે 21, 2012

    sir, service(ane atli sari) ape chhe to ene kamava no pan hak chhe, socialism same capitalism jiti chukyu chhe! :)

 2. Niraj Patel
  મે 21, 2012

  mane invitation moklo ne aanu..
  niraj.0802@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on મે 18, 2012 by in અહેવાલ.
%d bloggers like this: