પ્યારા મિત્રો,

પ્રતિલીપી નામની વેબ સાઈટ ગુજરાતી તેમજ ભાષાઓનાં સાહિત્યની ખુબ સારી સેવા કરી રહી છે. ફાધર્સ ડે નિમિત્તે એના પર લેખન સ્પર્ધા રાખવામાં આવેલી છે. પિતા વિષે જે પણ લખવું હોય તે લખીને મોકલી શકાય. મેં પણ એમાં ઝુકાવેલું અને ‘જય પિતાશ્રી’ નામનો લેખ મૂક્યો છે. ફિલોસોફીના ફડાકાને બદલે સીધા ફેક્ટ આપેલા છે. મારા તમામ વાચક મિત્રોને અહી આપેલી લીંક પર જઈ તે લેખ વાંચવા નમ્ર વિનંતી.. .   જય પિતાશ્રી  આ લીંક ખુલે એટલે Read For Free ઉપર ક્લિક કરવાથી આખો લેખ વાંચવા મળશે. 11657335_10205224016012654_1346490501_n

Advertisements

4 thoughts on “જય પિતાશ્રી… ફાધર્સ ડે નિમિત્તે લેખન સ્પર્ધા

  1. Yes, Indeed, we human has previladge of being true father. As explained in article, many times we as father do not see this or neglect our duty thinking we are the ‘bread earner’ and we do not have time for our kids. And with this thought, we dump most of our issue to our spouse/wife. End result does show in our kids as they grow. Western culture where everything is start with ‘I” and ‘MY’ have developed ‘insecure relationship’ among their kids and family. Because of this attitude, more than 50% of kids in western culture are raised by single parrent. Yes, as single parrent, one will do whatever it take to raise their kids, yet it is not same as both parrent. Father is father, you can not replace by mother to be father or father to be mother.

    For those who (from eastern culture) who always want to be part of western culture, becareful, you may loose your family value.

    Liked by 1 person

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s