પ્રેમનાં પુષ્પો એક રાસાયણિક સંયોજન. (Hard Truths About Human Nature ).

પ્રેમના પુષ્પો એક રસાયણિક સંયોજન. (Hard Truths About Human Nature ). પ્રેમની જૈવિક  પરિભાષા જોઈશું?  પ્રેમ સ્પષ્ટ રૂપે સેક્સ સાથે … Continue reading પ્રેમનાં પુષ્પો એક રાસાયણિક સંયોજન. (Hard Truths About Human Nature ).

Rate this:

એલિવેટર બિહેવિયર.(Hard Truths About Human Nature)

એલિવેટર બિહેવિયર. ફિલ્મોમાં એવું બતાવવામાં આવતું હોય છે કે કોઈ બંધ જગ્યાએ મર્ડર થતું હોય તેમાં એલિવેટર સૌથી વધુ માર્ક્સ … Continue reading એલિવેટર બિહેવિયર.(Hard Truths About Human Nature)

Rate this:

ગરીબની વહુ સૌની ભાભી.

ગરીબની વહુ સૌની ભાભી. ગરીબની શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા, અને અમીરની અંધશ્રદ્ધા શ્રદ્ધા કહેવાય ખરુંને!!!  આ ગરીબ પછાત ગણાતી દેવી પૂજક કહેવાતી … Continue reading ગરીબની વહુ સૌની ભાભી.

Rate this:

નેતૃત્વ, સડેલી સત્તા, સેક્સ અને ત્રાસવાદ.

નેતૃત્વ, સડેલી સત્તા, સેક્સ અને ત્રાસવાદ.  કિંગ જ્યોર્જ ત્રીજાએ એના અમેરિકન ચિત્રકાર બેન્જામીન વેસ્ટને પૂછ્યું કે આ જ્યોર્જ વોશિંગટન  અમેરિકાની … Continue reading નેતૃત્વ, સડેલી સત્તા, સેક્સ અને ત્રાસવાદ.

Rate this:

Beta mammal વ્યથા, મનોવ્યથા.(Hard Truths About Human Nature).

Beta mammal વ્યથા, મનોવ્યથા.(Hard Truths About Human Nature).        એક માર્ગદર્શક આપણને સીડી ચડવા માટે મદદ કરે ત્યાં … Continue reading Beta mammal વ્યથા, મનોવ્યથા.(Hard Truths About Human Nature).

Rate this: