વર્ણ વ્યવસ્થા શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા પેદા કરવાનો ઉપાય,,,,,પણ મળી ભારતને ગુલામી.

        વર્ણ વ્યવસ્થાએ ભારતને ખુબજ નુકશાન કર્યું છે.એ વાત સાચી છે.આપણાં પુરાણા શાસ્ત્રો મુજબ જન્મે બધા શુદ્રજ કહેવાય.પછી પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ,વૈશ્ય,ક્ષત્રિય અને શુદ્ર કહેવાય એવો અતિ પ્રાચીન ભારતમાં રીવાજ હશે એવું કહી શકાય.આપણાં ચાર વર્ણોમાં બ્રાહ્મણ વિદ્યા મેળવે અને આપે,ક્ષત્રિય રક્ષા કરે અને વૈશ્ય ખેતી ને વેપાર કરે અને આ બધાની સેવા શુદ્ર કરે.આ એક સામાન્ય વ્યાખ્યા થઇ.અતિ પ્રાચીન શાસ્ત્રો મુજબ જન્મથી બધા શુદ્ર પછી પોતપોતાના સ્વભાવ અને મેંટાલીટી પ્રમાણે આ ચારમાંથી કોઈ સમૂહમાં જોડાઈ જાય.
*   મૂળભૂત રીતે મનોવિજ્ઞાન ને ધ્યાનમાં લઈએ તો બે પ્રકારની માણસની સાયકોલોજી હોય છે.(૧)અંતર્મુખી( ઇનટ્રોવર્ટ),(૨)બહિર્મુખી(એક્સટ્રોવર્ટ).અંતર્મુખીને બહારની બાબતોમાં ખાસ રસ હોતો નથી,ફરવું રખડવું,લીડરશીપ આ બધું એને ના ફાવે.એ એના અભ્યાસમાં જ રત રેતો હોય છે.જયારે બહિર્મુખીને ઘરમાં ના ફાવે,એ બહાર ની બાબતોમાં ને પારકી પંચાતોમાં  વધારે રસ લેતો હોય છે.એક અંતર્મુખી એવો છે જેને અભ્યાસ અને નવું નવું જાણવું,વિદ્યા મેળવવી અને આપવી.આમાં જ રસ છે ,આ થયો બ્રાહ્મણ.બીજો અંતર્મુખી એવો છે,જેને અભ્યાસમાં ખાસ રસ નથી છતાં બહારની પંચાતો ના ફાવે એને સેવા કરવામાં જ રસ છે.એ ભલો એનું કામ ભલું.લોકોની સેવા કરવી,એમની પીડા અને દુઃખોમાં સહભાગી થવું.આ થયો શુદ્ર.હવે બહિર્મુખી એવો છે જેને બહારની પંચાતોમાં જ રસ છે.સ્વભાવથી અગ્રેસીવ છે,લીડર બનવું ગમે,કોઈ આડો ફાટે તો ના ગમે ,દંડ કરવો ગમે.જે બહિર્મુખીને મોતનો જરા પણ ભય ના હોય એ થયો ક્ષત્રિય.અને જે બહિર્મુખી જરા શાંત છે અગ્રેસીવ નથી એને ખેતીવાડી,વેપાર ધંધામાં રસ છે એ થયો વૈશ્ય.જે બહિર્મુખીને મોતનો ભય લાગતો હોય એ થયો વૈશ્ય.
              *કૃષ્ણના જમાના પહેલા કોઈ ચોક્કસ વર્ણ વ્યવસ્થા હતી નહિ.બધા જન્મથી શુદ્ર જ કહેવાતા.હવે દરેકને વારસામાં પોતાના માબાપના જીન્સ મળે છે.માબાપના રોગો સ્વભાવ ટેવો અને સાયકોલોજી,દેખાવ,રંગ,રૂપ,ડાયાબીટીજ,હાર્ટની ટ્રબલ ઘણું બધું માબાપ તરફ થીજ મળે છે.આ વારસામાં મળતા ગુણોનું સાયંસ,હેરીડીટારી વિજ્ઞાનને ધ્યાનમાં લઇ કૃષ્ણના જમાનાથી એક નવો પ્રયોગ હિંદુ ધર્મમાં અને સમાજ વ્યવસ્થામાં શરુ થયો.આ ચાર વર્ણ એ કોઈ વ્યક્તિ નથી એ તમારો સ્વભાવ છે.બ્રાહ્મણ એટલે માણસ નહિ પણ બ્રાહ્મણ સ્વભાવ,અંતર્મુખી.દા.ત.પરશુરામ જન્મે બ્રાહ્મણ હતા પણ સ્વભાવ ક્ષત્રિયનો હતો.વધતે ઓછે  અંશે દરેક માણસ ક્યારેક બહિર્મુખી,ક્યારેક અંતર્મુખી બની જતો હોય છે.પણ જો એનો મૂળભૂત સ્વભાવ અંતર્મુખી હોય તો મોટા ભાગે અંતર્મુખી જ રહેતો હોય છે.એટલે એક બ્રાહ્મણ સ્વભાવનો માણસ બ્રાહ્મણ સ્વભાવ ધરાવતા માબાપની દીકરી,કે એવોજ સ્વભાવ ધરાવતી સ્ત્રી જોડે જ લગ્ન કરે તો એમના સંતાનો સવાયા બ્રાહ્મણ સ્વભાવ ધરાવતા પેદા થાય. એવુજ ક્ષત્રિયનું સમજવું.એવુજ વૈશ્ય કે શુદ્રનું સમજવું.હવે કે ક્ષત્રિયના ઘરે વાતાવરણ જ અગ્રેસીવ હોય.અને એક વૈશ્યના ઘરે વાતાવરણ જ વેપાર ધંધાનું સોફ્ટ અને સોબર હોય.એની અસર એમના માનસ,સાયકોલોજીમાં હોયજ,હવે વૈશ્યની કન્યા ક્ષત્રિયના ઘરે હોય તો એના સંતાનો જો વારસામાં વૈશ્યના ગુણો ધરાવતા હોય તો ,અહી તો વાતાવરણ જ લડવાનું અને અગ્રેસીવ છે,બિચારા તકલીફમાં મુકાય જાય.રણ મેદાનમાં લડવા જવાનું આવે તો? પણ બંને ક્ષત્રિય હોય તો?ઘોડા,કુતરાના શ્રેષ્ઠ ગુણો ધરાવતા પરિણામો મેળવવા માટે,એમના વરસામાં મળેલા શ્રેષ્ઠ ગુણો જાળવવા માટે આ સાયન્સ ઓફ હેરીડીટી ને ચોક્કસપણે  ધ્યાનમાં લેવામાં આવે જ છે.
               *કોઈ પણ નવા પ્રયોગના સારા અને ખોટા પરિણામો હોય છે.પ્રોબ્લેમ એ થયો કે દરેકને પોતપોતાનું કામ વહેચી દીધું.એટલે એક બીજાનું કામ કોઈ કરવા તૈયાર જ ના થાય.ભાઈ તું ક્ષત્રિય લડવાનું કામ રક્ષા કરવાનું કામ ફક્ત તારું અમારું નહિ.બ્રાહ્મણ કહેશે હું તો વિદ્યા આપું લડવાનું કામ મારું નહિ.વૈશ્ય કહેશે અમે તો વાણીયા સપનામાં પણ તલવાર જોઈ ના હોય.અમે તો કીડી મરી ના જાય એનું પણ ધ્યાન રાખીએ અમે શું લડવાના હતા.તમતમારે લડો.અહિંસા પરમ ધર્મ.હવે કાયમ લડી લડી ને કાયમ યુદ્ધોમાં જઈ જઇ ને ક્ષત્રિયો થવાના ઓછાજ.લડવામાં જીવ પણ ખોવા પડેને.એ કઈ રમવાનું તો છે નહિ.વસ્તી ઘટતી ગઈ,એટલે છૂટ આપી વધારે સ્ત્રીઓ રાખો,એક સાથે વધારે સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરો.પણ અમે તો યુદ્ધમાં ના જઈએ.દરેક ની લીમીટ હોય.એક બાળક પેદા કરતા વર્ષ નીકળી જાય અને મોટું કરી યુદ્ધમાં જવા તૈયાર કરતા ૨૦ વરસ નીકળી જાય એટલામાં તો હજારો કપાઈ માર્યા હોય.પછી દસ બૈરા રાખો તો પણ કઈ રીતે પહોચી શકાય.શારીરિક લીમીટ હોય.
            પરશુરામ અને ગુરુદ્રોણ સિવાય કોઈ કદી લડવા ગયું હોય એવું જણાતું નથી,અને વૈશ્યમાં છેક ભીમદેવ સોલંકી ના સમય માં એક વીર વાણીયો પાક્યો હતો મંત્રી વિમલ શાહ,જે યુદ્ધમાં જતો.ક્ષત્રિયોની સંખ્યા ઓછી થતી ગઈ.હવે માંનો એક ૧૦૦ માણસનું ગામ હોય તો એમાં લડવા જવાવાળા ૨૫ ક્ષત્રિયજ હોય,બાકીના ૭૫  બ્રાહ્મણો,વૈશ્યો અને શુદ્રો હોય,જે કદી લડવાના ના હોય.હવે સામે ૧૦૦ મુસલમાનનું ગામ હોય એમાં બધાજ લડવા નીકળી પડવાના.હવે આ ૧૦૦ની સામે ફક્ત ૨૫ જ લડવાના હોય તો ગમે તેટલા બહાદુર હોય મરવાના જ.આ તો સાદું ગણિત છે.પછી કહોકે તમે ક્ષાત્રત્વ ગુમાવ્યું.એક તો તમે આ ક્ષત્રિયોને મરવા માટે જ પરવાનો ,દસ્તાવેજ કરી આપ્યો કે મરવાનું હોય,કપાઈ મરવાનું હોય તો ફક્ત તમારે જ.આમારે કશું લાગે ના વળગે.અને પછી કહેવાનું તમે ક્ષાત્રત્વ ગુમાવ્યું.
             બીજું વર્ણ વ્યવસ્થા ને લીધે કોઈ પણ બે વર્ણો વચ્ચે લોહીના સંબંધ જ ના રહ્યા,એના લીધે લાગણીજ ના રહી.અને એને લીધે કોઈ સંપ પણ ના રહ્યો.હવે આ રજપૂતો બહાદુર ખુબજ હતા પણ સંખ્યા ઓછી પડતી.એટલે જયારે લાગે કે હવે હારવાના જ છીએ તો ભાગતા નહિ.છુપાતા નહિ.પણ કેસરિયા કરતા.મતલબ કે દુશ્મનના સૈન્યમાં મરવા માટે કુદી પડતા.હોય તો સંખ્યામાં બિલકુલ ઓછા.બધા કપાઈ મરતા.કેસરિયા એટલે સુસાઈડ, સામુહિક આપઘાત જ કહેવાય.આ કોઈ જેવીતેવી બહાદુરી ના હતી.અને આ બાજુ એમની સ્ત્રીઓ એક મોટા કુવામાં આગ પેટાવી એક પછીએક કુદી પડતી,આને સામુહિક સુસાઈડ કહેવાય.હવે સ્ત્રીઓ પણ ઓછી થતી જાય અને પુરુષો પણ,અને બીજા કોઈ લડવા નીકળે નહિ.એટલે હિંદુ ધર્મે રાજપૂતો ને મોટા ભા તો બનાવ્યા સાથે સાથે કપાઈ મરવાનો પરવાનો,દસ્તાવેજ પણ લખી આપ્યો.અને બીજા વર્ણના લોકોને લાગણી પણ નથાય મરો  એ જ તો તમારું કામ છે.કેમ કે લોહીનો કોઈ સંબંધ જ ના હોય એટલે કોણ રડે?હજુ આજે પણ આવુજ થાય છે.એ માનસિકતા હજુ ગઈ નથી.મુંબઈમાં કોઈ મરે તો બીજા રાજ્યોના લોકોનું લોહી ઉકળતું જ નથી.ગુજરાતમાં મરે તો મરાઠીની આંખ માંથી આસું  ના આવે.કુસંપનું મૂળ કારણ વર્ણવ્યવસ્થા જ છે.અતિશય સંખ્યા આગળ બહાદુરી કોઈ કામ ના લાગે.અંગ્રેજો આવ્યા પછી રજપૂતો ને લડવાનું રહ્યું નહિ,એટલે એશોઆરામમાં પડી ગયા એ વાત જુદી છે.નવરો બેઠો નખ્ખોદ વાળે.
                    *પહેલી વાર આ ખ્યાલ કોને આવ્યો?ભણેલા ના હતા એવા વીર છત્રપતિ શિવાજીને.શિવાજીએ વિચાર્યુકે આ રીતે મેળ નહિ પડે.એમણે બીજી કોમો ને તૈયાર કરી લડવા માટે.ટ્રેનીગ આપી,ને પોતાના સરદારો બનાવી સૈન્યમાં સ્થાન આપ્યું.પેશ્વા પ્રથમ બ્રાહ્મણો એવા હતા જે યુદ્ધોમાં જતા.ક્ષત્રિય ના ગણાતા એવા અનેક લોકોને શિવાજીએ સામેલ કર્યાં.અને પછીનો ઈતિહાસ બધાને ખબર છે.હોલકર,ગાયકવાડ,સિંધિયા અને પેશ્વા આ બધા શિવાજીનો કોન્સેપ્ટ છે.ફરીથી આ ખ્યાલ આવ્યો ગુરુ ગોવિંદસિંહ ને.એમના તો અનુયાયીઓ જ વૈશ્ય સ્વભાવના હતા.શીખોના નામ પાછળ રાય,દાસ,ચંદ,ભાઈ એવું લાગતું હતું.ખુદ ગુરુ ગોવિંદ સિંહનું નામ ગોવિંદ રાય હતું.એમણે એમના અનુયાયીઓની આખી કોમને ક્ષત્રિયમાં પરિવર્તિત કરી નાખી.આખી કોમમાંથી મોતનો ભય કાઢી નાખ્યો.ખાલી એક મોતનો ભય દુર થવાથી વૈશ્ય હવે ક્ષત્રિય બન્યા.આજે ભારતીય સેનામાં શીખ એટલે?
               * આખી દુનિયામાં બહાદુર સૈનિક કોણ?અમેરિકાનો,બ્રીટીશર,રશિયાનો,જાપાનીઝ,રોમન,ગ્રીક કે ચાયનીજ?કોઈ નહિ.વર્લ્ડ વોર સમાપ્ત થયા પછી મિત્ર દેશોએ અને બ્રિટને એના સૈનિકોને બહાદુરીના બ્રેવરીના મેડલ આપેલા.પછી કોઈને ખયાલ આવ્યો કે જરા સર્ચ કરીએ કોણે,કયા દેશના સૈનિકોએ  વધારે મેડલ મેળવ્યા છે?પરિણામ એ આવ્યું કે સૌથી વધારે મેડલ ભારતના સૈનિકો અને એમાં પણ રજપૂતો વધારે લઇ ગયેલા.ત્યારે બ્રિટને જાહેર કરેલું કે દુનિયાનો સૌથી વધારે બહાદુર સૈનિક ભારતનો રાજપૂત છે.
              *પરશુરામ અને કર્ણની એક વાત છે.કર્ણ હતો તો ક્ષત્રિય પણ શુદ્રના ઘરે મોટો થયેલો,એટલે કોઈ એને બાણવીધ્યા શીખવવા તૈયાર થતું નહિ.દ્રોણે પણ ના પાડેલી કે હું ખાલી રાજકુમારોને ક્ષત્રિયને જ શીખવું છું.અને અર્જુનની ટક્કર લેવી હોય તો કોઈ સારો મહાન ગુરુ જ શોધવો પડે.અને પરશુરામ કોઈ બ્રાહ્મણ સિવાય બીજાને શીખવતા નહિ એટલે બ્રાહ્મણનો વેશ લઇજુઠ્ઠું બોલીએણે શીખવાનું ચાલુ કર્યું.હવે એક દિવસ ઝાડ નીચે ગુરુ એના ખોળાંમાં માથું મૂકી સુતા હતા,ને એક ભમરો એની જાંઘ નીચે ઘુસી ગયો.હવે એકદમ ઉભો થઈ જાય તો ગુરુની નિંદ્રામાં વિક્ષેપ પડે.એટલે ભમરો એની જાંઘ કોરતો હતો તો પણ બેસી રહ્યો.લોહીનો રેલો ગુરુના શરીરને અડ્યો ને ગુરુ જાગ્યાં.ગુરુએ જોયુંને સમજી ગયા.કોઈ બ્રાહ્મણની આટલી સહન શક્તિ ના હોય.ગુરુનું માથું પછાડી રાડ પાડતો ઉભો થઇ જાય.પોલ પકડાય ગઈ ને ગુરુનો નિયમ હતો બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈને શીખવવી નહિ એ વિદ્યા ખરા સમયે તું ભૂલી જઈશ એવો શ્રાપ આપ્યો.અને મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુન હાથે મરાયો.આ હતું હેરીડીટીનું સાયંસ.
         *મુસલમાનો ચડી આવ્યા ને કમ સંખ્યાનું પરિબળ કામ કરી ગયું.અને હજાર વર્ષ ગુલામી વેઠી,પછી આવ્યા અંગ્રેજો.જોકે આ એકજ નહિ બીજા અનેક કારણો છે જેણે આમાં ભાગ ભજવ્યો  છે,પણ આ એક મહત્વનું કારણ છે.   
Advertisements

12 thoughts on “વર્ણ વ્યવસ્થા શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા પેદા કરવાનો ઉપાય,,,,,પણ મળી ભારતને ગુલામી.

 1. રાઉઅલજી, તમે રસ પડે એવાં તારણો દર્શાવ્યાં છે.
  હવે તમામ વર્ગ અને વર્ણની દોટ સરવિસ- કલાસ તરફ શરૂ થઈ ગઈ છે. ફરસાણના વેપારીને પણ જો પોતાના સંતાનો ભણવામાં પાણી દાખવે તો નોકરીમાં જોડી દેવા છે. મજૂર માણસને પોતાને ચાની કે ભજીયાની લારી કરવામાં અને એ રીતે બે પૈસા કમાવવામાં રસ છે. એ પણ ઇચ્છે જ કે એમના સંતાનો સારી નોકરી પર લાગે.
  મે સાવરકુંડલામાં આજથી લગભગ 40 વરસ પહેલાં બે કાઠી-દરબાર જ્ઞાતિના શિક્ષકોને જોયા ત્યારે મને નવાઈ લાગેલી.કારણ કે મેં તો મારા વિસ્તારમાં કાઠી દરબારોને ઘોડા ખેલવતા અને એકાદ હથિયાર સાથે રાખીને ફરતા જોયેલા.
  તમે જ આ ઉથલપાથલની બાબતને સારો ન્યાય આપી શકો. જરૂર લખશો એવી મારી વિનતિ છે.

  Like

 2. માન.ભુપેન્દ્રસિંહજી. સરસ લેખ. થોડી સંલગ્ન હકિકતો દર્શાવવાનો મોહ રોકી શકતો નથી.
  * ગીતાજીમાં વર્ણવેલો ક્ષાત્રધર્મ:
  શોર્ય તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યં યુદ્ધે ચાપ્યપલાયનમ્ |
  દાન મીશ્વરભાવશ્ચ ક્ષાત્રં કર્મ સ્વભાવજમ્ || (ભગવદ ગીતા ૧૮-૪૩).

  * कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । (ઋગ. ૯.૧૧૨.૩)
  “હું કવિ છું,મારા પિતા ચિકિત્સક છે,અને માતા અનાજ દળવાનું કાર્ય કરે છે….”
  આથી એક બાબત ચોક્કસ છે કે આ વર્ણાશ્રમને વ્યક્તિની જાતિ સાથે કશું લાગતું વળગતું નહોતું પરંતુ તેમના ગુણ અને યોગ્યતા સાથે સંબંધીત છે.

  * “શરૂઆતમાં જાતિપ્રથા ખુબજ પરિવર્તનક્ષમ હતી અને તે વ્યક્તિગત પ્રાથમિકતા પર આધારીત હતી.”

  * “પ્રાચિન સમયમાં વર્ણોની વચ્ચે સ્થળાંતરશીલતા હતી, જેમ જેમ લોકો નવીન કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરે અને પોતાની ક્રિયા તેમજ રોજગાર બદલે તેમ તે એક માંથી બીજા વર્ણમાં પ્રવિષ્ટ થતો હતો.” — (’ક્ષત્રિય’-વિકિપીડિયા)

  હું ઇચ્છું છું કે આપ નીચે દર્શાવેલ, અને અમે વિકિમિત્રો દ્વારા સંપાદીત થયેલ, વિકિ પરનો લેખ જરૂર વાંચો, અને તેમાં જરૂરી સુધારા કે સંશોધન હોય તો પણ જણાવવા વિનંતી. આપની દરેક વિષયમાં ઉંડાણપૂર્વક અને કંઇક અલગ વિચારવાની રીત જોઇ આ નમ્રસુચન કરેલ છે. આભાર.
  “http://gu.wikipedia.org/wiki/ક્ષત્રિય”

  Like

 3. શ્રી અતુલભાઈ,
  મારું કોમ્પુટર ચાલુ હતું ને સમયાંતરે આપના અભિપ્રાયો આવ્યે જતા હતા.મેં મારી અહીની કલોક માં જોયું તો લગભગ ૨-૩૦ ઉપર વાગ્યા હતા.મને થયું,રાતના ભારતમાં ૧ ઉપર થયા હશે.અને હજુઆ અતુલભાઈ મારો બ્લોગ વાચતા હશે.કે શું?એમાં આપનો ૧:૧૫ વાગ્યાનો ઉલ્લેખ કરતો અભિપ્રાય આવ્યો.ખુબ આભાર.

  Like

 4. hi,,, you are very good writer,,but i want to know that if you dont believe in cast system so why are you use rajput ?

  because rajput is high caste , you telll us that u belong to uper caste ,,,,i m right ?

  second thing, in old days,you said,that anyone can chabe their caste, so why rajput behave to karna is not goood ?

  plz…reply to my email…

  Like

  1. ભાઈ ભારતમાં હજુ કાસ્ટ સિસ્ટમાં હજુ રદ થઇ નથી,હું માનતો ના હોઉં છતાં ક્યારેક ઓળખાણ આપવી પડે છે કે જન્મે રાજપૂત છું.મારા એક દીકરાની વાઈફ પંજાબી છે,અને બીજા કોઈ દીકરાઓ રાજપુતમાં લગ્ન કરવાના નથી.બીજું કર્ણ સાથે પાંડવો કે ત્યારના ક્ષત્રિયો દુર્વ્યવહાર કરતા હતા,હું નહિ.બીજું વારસાગત ગુણોનું એક વિજ્ઞાન હોય છે.તે મુજબ રાજપૂતોના ગુણ થોડા અલગ પડી જતા હોય છે.

   Like

 5. ભારત દેશમાં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય(જૈન અથવા મોરા(વાળંદ સ્ત્રીનુ સંતાન),સમુદ્રગુપ્ત,અશોક(બુદ્ધ),હર્ષવર્ધન(બુદ્ધ) જેવા રાજાઓં થઈ ગયા છે જેને ઇતિહાસ યાદ કરે છે.મહાભારત અને રામાયણની ગાથાઓ તો વાર્તાઓં છે.એકલવ્ય ભીલ હોવા છતાં શ્રેષ્ઠ વીર બની શકત એ વાત એ વાર્તાઓં માં જ છે.આ દેશમાં ક્ષત્રિય સિવાય કોઈ જ્ઞાતિ જીવ આપવું જાણતી ન હતી એ બાબત તો એક જોક છે.ક્ષત્રિયો કોઈ અન્ય વર્ગને હથિયાર ધારણ એટલા માટે નહતી કરવા દેતી કે તેમને રાજ કરવાની તેમની મોનોપોલી તૂટી જવાનો ડર હતો.બિરસા મુંડા અને સંથાલ વિગ્રહ આ દેશના જ હતા. કઠીયાવાડના નાની નાની ઠકુરાતોને સમજાવતા સરદાર પટેલને આંખે પાણી આવી ગયું હતું.અંગ્રેજો સામેની લડતમાં કયા વર્ગનુ પ્રદાન કેટલું હતું એ તો બહુ જાણીતી બાબત છે.એ સમય ના સાચા ક્ષત્રિયો ચંદ્રશેખર આઝાદ,ભગત સિંઘ,અશફાક ઉલ્લા ખાન અને રામપ્રસાદ બિસ્મિલ,વીર સાવરકર, સુભાષચંદ્ર બોસ,સરદાર પટેલ હતા.આ લીસ્ટ તો અતિશય મોટું થઈ શકે છે.અને કહેવાતા રાજપૂત સમાજના તેમાં ગણ્યા ગાઠયા નામ છે.એ લડતમાં કહેવાતા રાજપૂત સમાજ કરતા વધુ પ્રદાન તે સમય ના મુસ્લીમોનુ હતું.રાજપૂતો પ્રત્યે મને કોઈ દ્વેષ નથી.પણ બાપુગીરી સામે મને જરૂર થઈ વાંધો છે.સરદાર પટેલે એક વાર ભારતની પ્રજા માટે કહ્યું હતું કે”ગુલામો ના ફૂળ શા?” મયંક સાથે હું એટલું સહમત તો થઈ શ જ કે ઘણીવાર તમે બિનજરૂરી રીતે તમારા રાજપૂત હોવાનો ગર્વ લો છો.

  Like

  1. આ કુળ અભીમાન વીસે ઘણું લખી સકાય એમ છે.

   દાખલા તરીકે મહાવીરના જન્મ પહેલાં કોઇકે ગર્ભનું હરણ કરી બ્રાહ્મણીના પેટમાંથી ક્ષત્રીયાણી ત્રીસલાના પેટમાં રોપણ કરેલ. જૈનોમાં એવી માન્યતા છે કે તીર્થકંર ક્ષત્રીય જ હોઈ સકે.

   આ કુળ અભીમાનને કારણે પોલ ખુલી જાય છે અને જૈનોમાં દીગમ્બરો ખુલ્લે ખુલ્લુ કહે છે કે શ્ર્વેતાંબરોએ આ ગર્ભ હરણની વાત ઉપજાવી કાઢેલ છે અને તુત ફતુર છે.

   મીત્ર ભુપેન્દ્રસીંહે ડીએનએ અને વંશાવળી જેમકે આફ્રીકાથી માનવ કેમ છુટો પડયો અને બધા અલગ અલગ કેમ થયા એનું જે આબેહુબ ગુજરાતીમાં વર્ણન લખેલ છે એના ૧૦૦ માંથી જેટલા માર્કસ આપીયે એટલા ઓછા છે.

   Like

  2. Mr. Siddharth…………………tamane RAJPUTO na avgun jj dekhay che ? RAJPUTO na sadguno same pan juvo……………ane jo tamane RAJPUTO sadguno na malta hoy to Zaverchand Meghani ae lakheli ” saurashtra ni rasdhar ” vanchi juvo

   Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s