કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

“બંધ બારણાની તિરાડ”

“બંધ બારણાની તિરાડ” અમુલખભાઈનું કુટુંબ ઘણું  મોટું.ચાર ભાઈઓનું કુટુંબ પણ બધા એકજ મોટા ઘરમાં રહે.સંયુક્ત કુટુંબનો કદાચ છેલ્લો દાખલો બની રહેવાનો હશે.બાપ દાદાની   વિશાળ હવેલી હતી.દરેકના ઓરડા જુદા હતા.સૌથી મોટાભાઈ … Continue reading

Rate this:

December 21, 2010 · 30 Comments