કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

નર્કારોહણ-૭

નર્કારોહણ-૭  આજે નર્કમાં સાતમો દિવસ હતો. એક પછી એક મહાનુભવોના ઈન્ટરવ્યૂ લેવાઈ રહ્યા હતા. એના અહેવાલ ધરતી ઉપર મોકલાઈ રહ્યા હતા. મિત્રોની ફરમાઈશ વધતી જતી. આને મળો પેલા ને મળો. … Continue reading

Rate this:

August 1, 2010 · 14 Comments

દે દે પ્યાર દે… પ્યાર દે…

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,017 other followers